Buduj przyszłość na
solidnych fundamentach

MECH-BUD S.A. to czołowy producent betonu towarowego i kruszyw działający na terenie północnego Mazowsza. Nasze zaplecze sprzętowe i produkcyjne pozwala uczestniczyć przy realizacji kluczowych inwestycji budowlanych realizowanych w naszym regionie.

Prefabrykacja


Zajmujemy się produkcją bloczka betonowego używanego głównie do murowania ścian fundamentowych. Zapewniamy jego transport na plac budowy i rozładunek dźwigiem HDS.

Czytaj więcej

Beton Towarowy


Produkujemy betony towarowe, mieszanki stabilizacyjne i mieszanki związane cementem zgodne z europejskimi i polskimi normami. Zapewniamy transport betonomieszarkami oraz usługi pompami do betonu.

Czytaj więcej

Kruszywa


Zajmujemy się wydobyciem, produkcją (przetwarzaniem) i sprzedażą kruszyw naturalnych o różnych frakcjach i ich transportem samochodami samowyładowczymi.


Czytaj więcej
1990
1995
1996
1998
1999
2006
2007
2011
2012
2014
2016
2018

Rozpoczęcie działalności pod nazwą „Zakład Ślusarsko-Mechaniczny” z siedzibą w Ciechanowie. W początkowej fazie firma zajmowała się m.in. usługami: ślusarskimi, mechanicznymi oraz obróbką skrawaniem.

Budowa nowej siedziby firmy wraz z halami usługowymi w Pęchcinie k./Ciechanowa.

Rozszerzenie zakresu usług o kompleksową naprawę samochodów ciężarowych, przyczep, naczep i sprzętu budowlanego oraz rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowych konstrukcji stalowych.

Powstanie firmy „Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe” oraz uruchomienie Kopalni Kruszywa MODŁA w m. Modła gm.Ciechanów. Rok później została uruchomiona linia produkcyjna do płukania i uszlachetniania kruszyw naturalnych.

Uruchomienie wytwórni betonu towarowego w związku z czym firma „Zakład Ślusarsko-Mechaniczny” rozszerzyła swoją działalności o PRODUKCJĘ BETONU TOWAROWEGO I JEGO POCHODNYCH oraz zmieniła nazwę na „Zakład Mechaniczno-Budowlany MECH-BUD”.

Uruchomienie nowego, w pełni zautomatyzowanego, węzła betoniarskiego dzięki któremu zwiększono wydajność produkcyjną do 65m3/h.

Wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji wg normy PN-EN ISO 9001:2001 i uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością.

Uruchomienie drugiej wytwórni betonu w Pęchcinie, dzięki czemu osiągnięto sumaryczną wydajność 110 m3/h.

Rozpoczęcie produkcji prefabrykatów betonowych – bloczek betonowy oraz oporniki drogowe

Uruchomienie Kopalni Kruszywa KANIGÓWEK w m. Kanigówek gm.Ciechanów

Uruchomienie Kopalni Kruszywa RUDNO JEZIOROWE w miejscowości Rudno Jeziorowe gm.Krzynowłoga Mała

Uruchomienie laboratorium betonu i kruszyw oraz uzyskanie certyfikatu zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie 2+

MECH-BUD rozpoczął swoją działalność w Ciechanowie w 1990 roku. Jest w pełni prywatnym przedsiębiorstwem, które od samego początku działa w sektorze budowlanym:

  • od 1990 roku wykonując konstrukcje i elementy stalowe
  • od 1998 roku produkując kruszywa budowlane i drogowe
  • od 1999 roku produkując betony towarowe
  • od 2012 roku produkując prefabrykaty betonowe

Od 1995 roku główna siedziba firmy znajduje się w Pęchcinie k./Ciechanowa gdzie znajdują się wytwórnie betonu towarowego oraz zakład produkcji prefabrykatów betonowych. Posiadamy 3 kopalnie kruszyw zlokalizowane w miejscowościach: Modła, Kanigówek oraz Rudno Jeziorowe.

Jesteśmy producentem betonu towarowego i kruszyw działającym na terenie północnego Mazowsza. Nasze produkty i usługi są dostarczane na terenie powiatu Ciechanowskiego, Płońskiego, Mławskiego, Przasnyskiego, Pułtuskiego i Nowodworskiego.

 
Nasze produkty dostarczamy klientom szybko i sprawnie dzięki posiadanym betonomieszarkom, samochodom samowyładowczym oraz samochodom z dźwigiem HDS. Zapewniamy możliwość rozładunku mieszanek betonowych przy użyciu pomp do betonu o zasięgu 24, 27, 33, 37 oraz 46m. W razie konieczności obsługi budowy pompami o dłuższym zasięgu współpracujemy z firmami, które oferują pompy o długości do 80m.

Dzięki prężnemu rozwojowi firmy, posiadaniem własnych kopalni kruszyw oraz zapleczu technicznemu zapewniamy naszym Klientom produkty najwyższej jakości zachowując przy tym relatywnie niską cenę.


Kopalnie

MECH-BUD prowadzi eksploatację i wydobycie kruszyw naturalnych metodą odkrywkową ze złóż: MODŁA, KANIGÓWEK oraz RUDNO JEZIOROWE. Dzięki zastosowaniu na każdej z kopalń nowoczesnych i odpowiednio dobranych maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw otrzymujemy asortyment najwyższej jakości, którą potwierdzają badania wykonywane w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji przez nasze przyzakładowe laboratorium oraz laboratoria zewnętrzne.

Podstawowe badania naszych produktów są przeprowadzane w wewnętrznym przyzakładowym laboratorium betonu i kruszyw. Współpraca z zewnętrznymi laboratoriami pozwala nam na pełną kontrolę wszystkich parametrów i cech naszych produktów wymaganych przez obowiązujące normy. Stałą kontrolę nad produkcją oraz recepturami mieszanek betonowych sprawuje Technolog Betonu.

Korzystanie z surowców odpadowych

W firmie MECH-BUD do produkcji betonów towarowych jako częściowego zamiennika cementu używamy popiołu lotnego będącego odpadem z elektrowni i elektrociepłowni. Spełnia on wymagania normy PN-EN 450-1. Większość stosowanych przez nas cementów, to cementy żużlowe i hutnicze zawierające granulowany żużel wielkopiecowy. Do ich produkcji wykorzystywana jest znacznie mniejsza ilość energii niż w przypadku produkcji cementów bez dodatków.

Dzięki stosowaniu popiołu lotnego oraz cementów z dodatkami zapewniamy poprawę niektórych cech betonu towarowego m.in. szczelności, zwiększenie odporności na agresję chemiczną, zmniejszenie skurczu przy twardnieniu.


Korzystanie z surowców lokalnych

80% surowców użytych przy produkcji pochodzi z lokalnych złóż, co wpływa korzystnie na zmniejszenie zapotrzebowanie na energię podczas transportu.

Recycling

Nasz zakład wyposażony jest w urządzenia umożliwiające odzyskiwanie kruszyw z betonu podczas mycia betonomieszarek. Zastosowanie osadników i filtrów umożliwia kilkukrotne użycie tej samej objętości wody, co powoduje znaczne zmniejszenie jej zużycia.

Przewaga konkurencyjna


01.

Park
maszynowy

02.

Wykwalifikowana
kadra

03.

Elastyczność
wobec klienta

04.

Warsztat samochodowy
i maszynowy

05.

Wykorzystywanie funduszy
unijnych

06.

Gwarancja
jakości

07.

Dostarczanie materiałów
na największe inwestycje

Ostatnie realizacje