Facebook PST

Mech-Bud

Kruszywa

 • Piasek płukany 0/2 mm;
 • Piasek siany na sucho 0/2 mm;
 • Żwir płukany 2/8 mm;
 • Żwir płukany 8/16 mm;
 • Żwir płukany 2/16 mm;
 • Mieszanka 0/31,5mm;
 • Mieszanka 0/63 mm;
 • Mieszanka drogowa z kruszywa łamanego;
 • Kamień;
 • Pospółka;
 • Mieszanki kruszyw według indywidualnych dokumentacji Klientów

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i odpowiednio dobranych maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw otrzymujemy asortyment najwyższej jakości, którą potwierdzają badania wykonywane w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji. Produkowany prze Kopalnię Kruszywa MODŁA asortyment jest zgodny z normą:

 • PN-EN 12620 +A1:2010 „Kruszywa do betonu”;
 • PN-EN 13043:2004 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”;

Każda dostawa zaopatrzona jest w dokument WZ, a na nasze wyroby wystawiamy deklaracje zgodności.

 

USŁUGI

 

 • Transport materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi ( ciągniki siodłowe z naczepami oraz samochodami czteroosiowymi);
 • Wykonywanie usług sprzętem budowlanym (koparki, ładowarki, koparo-ładowarki) oraz sprzętem transportowym;
 • Wykonawstwo maszyn do produkcji i uszlachetniania kruszyw tj.: przenośniki taśmowe, płuczki mieczowe, odwadniacze kołowe;