Beton


Wytwórnie betonu MECH-BUD posiadają certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie 2+. Produkcja i właściwości mieszanki betonowej są zgodnie z normą PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-B-06265:2018-10. Mieszanki stabilizacyjne oraz mieszanki związane cementem są produkowane wg następujących norm: PN-S-96012:1997 oraz PN-EN 14227-1:2013-10

Produkcja mieszanki betonowej odbywa się na nowoczesnych skomputeryzowanych węzłach. Kontrolę naszych wyrobów prowadzimy w przyzakładowym laboratorium betonu i kruszyw. Współpraca z zewnętrznymi laboratoriami pozwala nam na pełną kontrolę wszystkich parametrów i cech naszych produktów wymaganych przez obowiązujące normy. Produkcja odbywa się tylko i wyłącznie z atestowanych surowców, które są zgodne z polskimi i europejskimi normami.

Dzięki wykorzystaniu do produkcji w większości kruszyw pochodzących z naszej kopalni wprowadziliśmy najwyższy poziom kontroli naszego asortymentu, dzięki czemu osiągamy najwyższą jakość produkowanych wyrobów.

Posiadamy ocieplone węzły betoniarskie wyposażone w systemem ogrzewania umożliwiające produkcję oraz dostawę ciepłego betonu i jego wbudowanie przy temperaturze -10°C.

Każda dostawa zaopatrzona jest w dokument WZ, a na nasze wyroby wystawiamy Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych lub Deklaracje Zgodności.

PRODUKTY


Beton zwykły towarowy

Betony towarowe zwykłe są produkowane w klasach wytrzymałości na ściskanie od C8/10 do C50/60

Beton towarowy zwykły jest powszechnie stosowany do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych. Powstaje w wyniku połączenia cementu, kruszywa drobnego (piasku), kruszywa grubego (żwiru) wody i domieszek uplastyczniających. Składniki te zmieszane w odpowiednich proporcjach dają różne klasy wytrzymałości betonu towarowego.

Beton wodoszczelny

Betony towarowe wodoszczelne są produkowane w klasach wodoszczelności od W4 do W12

Wodoszczelność betonu jest dodatkową cechą betonu towarowego zwykłego lub specjalnego (np. drogowo – mostowego, nawierzchniowego), która świadczy o zdolności betonu do przeciwstawiania się przepływowi wody będącej pod ciśnieniem. Produkowany przez MECH-BUD beton wodoszczelny jest najczęściej stosowany w elementach narażonych na działanie wody np. fundamenty, stopy, podpory itp.

Beton posadzkowy

Betony towarowe posadzkowe są najczęściej produkowane w klasach wytrzymałości na ściskanie C20/25, C25/30 oraz C30/37. Dodatkowo istnieje możliwość modyfikacji składu mieszanki betonowej poprzez dodanie włókien stalowych, polimerowych lub polipropylenowych.

Beton posadzkowy jest betonem przeznaczonym do wykonywania posadzek przemysłowych w halach magazynowych, produkcyjnych i obiektach handlowo – usługowych. Betony posadzkowe produkowane przez MECH-BUD charakteryzują się niskim skurczem podczas twardnienia, a także odpornością na wydzielanie się wody podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej. Istnieje możliwość wykonania betonu posadzkowego ze zbrojeniem rozproszonym. Zastosowanie w betonie posadzkowym zbrojenia w postaci włókien zapobiega powstawaniu pęknięć i rys na etapie wiązania. Dodatkowo tego typu beton na posadzkę zyskuje większą wytrzymałość na przenoszenie obciążeń.

Beton drogowy i mostowy

MECH-BUD produkuje betony drogowo – mostowe, które mają zastosowanie przy wznoszeniu mostów, wiaduktów, tuneli itp. Do produkcji używamy głównie kruszyw granitowych dzięki czemu betony te osiągają wysokie parametry wytrzymałości na ściskanie, wodoszczelności, mrozoodporności oraz niską nasiąkliwość.

Beton drogowo – mostowy to specjalny rodzaj betonu spełniający wymagania norm i wytycznych w zakresie stosowania w budownictwie komunikacyjnym. Beton ten przeznaczony jest do wznoszenia obiektów mostowych, wiaduktów, nawierzchni betonowych, gdzie narażony jest na działanie wody, mrozu oraz agresywnego środowiska chemicznego. Oprócz założonej wytrzymałości na ściskanie beton drogowo – mostowy zazwyczaj określa się parametrami opisanymi dla betonu wodoszczelnego i mrozoodpornego.

Beton nawierzchniowy

MECH-BUD produkuje betony nawierzchniowe, które mają zastosowanie przy wykonywaniu dróg i placy o nawierzchni betonowej. Do produkcji używamy głównie kruszyw granitowych dzięki czemu betony te osiągają wysokie parametry wytrzymałości na ściskanie, wodoszczelności, mrozoodporności oraz niską nasiąkliwość. Dodatkowo beton nawierzchniowy posiada większą odporność na ścieranie.

Beton nawierzchniowy to specjalny rodzaj betonu spełniający wymagania norm i wytycznych w zakresie stosowania w budownictwie komunikacyjnym. Beton ten przeznaczony jest do stosowania przy wykonywaniu dróg i placy o nawierzchni betonowej, gdzie narażony jest na działanie wody, mrozu oraz agresywnego środowiska chemicznego (np. soli odladzających). Oprócz założonej wytrzymałości na ściskanie beton nawierzchniowy zazwyczaj określa się parametrami opisanymi dla betonu wodoszczelnego i mrozoodpornego.

Beton mrozoodporny

Betony towarowe mrozoodporne są produkowane w klasach mrozoodporności od F100 do F300

Mrozoodporność betonu jest dodatkową cechą betonu specjalnego (np. drogowo – mostowego, nawierzchniowego), która świadczy odporności betonu na agresywne oddziaływanie środowiska wywołane cyklicznym zamrażaniem/rozmrażaniem przy udziale środków odladzających lub bez ich udziału. Beton mrozoodporny jest specjalnym rodzajem betonu, który stosuje się przy wznoszeniu konstrukcji żelbetowych narażonych na działanie agresywnych czynników atmosferycznych. Stosuje się go najczęściej w konstrukcjach nieosłoniętych m.in. wiadukty, mosty, tunele, nawierzchnie drogowe, gdzie beton mrozoodporny jest narażony na działanie wody, mrozu oraz agresywnego środowiska chemicznego.

Mieszanki stabilizacyjne / Podsypki cementowo - piaskowe

Mieszanki stabilizacyjne produkowane są w klasach odporności na ściskanie 1,5MPa, 2,5MPa, 5MPa. Podsypki cementowo – piaskowe w proporcjach od 1:4 do 1:10

Podsypki i mieszanki stabilizacyjne stosuje się głównie w budownictwie drogowym. Podsypki cementowo-piaskowe, są przeznaczone do wykonywania warstw wyrównujących w robotach brukarskich. Mają za zadanie przenieść obciążenia z warstwy ścieralnej na przygotowaną podbudowę będącą warstwę konstrukcyjną nawierzchni. Podsypki i mieszanki stabilizacyjne stosowane są przy najczęściej przy układaniu: kostki brukowej, płyt chodnikowych, krawężników i obrzeży, koryt odwadniających.

Zaprawy murarskie

Zaprawy murarskie produkowane są w klasach od M5 do M20

Zaprawy murarskie służą do łączenia ze sobą elementów murowych z cegły, pustaków i bloczków fundamentowych osłoniętych przed działaniem czynników zewnętrznych. Dzięki dodatkowi domieszki opóźniającej przy odpowiednim zabezpieczeniu przed wysychaniem posiadają długą zdatność do użycia. Dzięki zastosowaniu zapraw naszych zapraw ograniczona zostaje ilość wykwitów na wznoszonym murze.

Beton recepturowy

Beton recepturowy wykonywany jest wg receptur lub koncepcji dostarczonych przez Klienta

USŁUGI


MECH-BUD w celu dopasowania się do potrzeb Klienta oferuje następujące usługi:

  • Transport mieszanki betonowej betonowozami oraz samochodami samowyładowczymi;
  • Podawanie mieszanki betonowej pompami do betonu o zasięgu 24, 27, 33, 37, 46m;