Facebook PST

Mech-Bud

Beton

 • Beton zwykły towarowy B7,5 ÷ B60 (zgodnie z PN-88/B-06250) oraz C8/10 ÷ C50/60 (zgodnie z PN-EN 206-1:2003);
 • Betony wodoszczelne W4 ÷ W12;
 • Betony mrozoodporne F100 ÷ F300;
 • Betony drogowe i mostowe produkowane na kruszywie granitowym stosowane dla celów komunikacyjnych;
 • Betony posadzkowe;
 • Zaprawy murarskie M-4 ÷ M-20;
 • Mieszanki stabilizacyjne 1,5MPa, 2,5MPa, 5MPa;
 • Betony specjalne;
 • Beton recepturowy wykonywany wg receptur lub koncepcji dostarczonych przez Klienta;

 

System Zarządzania Jakością

Produkcja i właściwości mieszanki betonowej są zgodnie z normą PN-EN 206. Produkcja mieszanki betonowej odbywa się na nowoczesnych skomputeryzowanych węzłach. Kontrolę naszych wyrobów przeprowadza niezależne zewnętrzne laboratorium. Niektóre cechy jak np. konsystencja, gęstość, temperatura sprawdzane są w naszym przyzakładowym laboratorium. Produkcja odbywa się tylko i wyłącznie z atestowanych surowców, które są zgodne z polskimi i europejskimi normami.

Dzięki wykorzystaniu do produkcji w większości kruszyw pochodzących z naszej kopalni wprowadziliśmy najwyższy poziom kontroli naszego asortymentu, dzięki czemu osiągamy najwyższą jakość produkowanych wyrobów.

Posiadamy ocieplone węzły betoniarskie wyposażone w systemem ogrzewania umożliwiające produkcję oraz dostawę ciepłego betonu i jego wbudowanie przy temperaturze zetnętrznej powietrza -10°C.

Każda dostawa zaopatrzona jest w dokument WZ, a na nasze wyroby wystawiamy deklaracje zgodności.

USŁUGI

 • Transport mieszanki betonowej betonowozami oraz samochodami samowyładowczymi;
 • Podawanie mieszanki betonowej pompami do betonu;
 • Podawanie betonu przenośnikami taśmowymi;
 • Wykonywanie usług sprzętem budowlanym (koparki, ładowarki, koparo-ładowarki) oraz sprzętem transportowym;