Najlepszymi referencjami dla MECH-BUD są obiekty, przy których realizacji braliśmy udział.

Poniżej przedstawiamy wybrane inwestycje na które MECH-BUD dostarczał mieszanki betonowe i/lub kruszywa.