Kruszywa


MECH-BUD prowadzi eksploatację i wydobycie kruszyw naturalnych metodą odkrywkową ze złóż: MODŁA, KANIGÓWEK oraz RUDNO JEZIOROWE. Dzięki zastosowaniu na każdej z kopalń nowoczesnych i odpowiednio dobranych maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw otrzymujemy asortyment najwyższej jakości, którą potwierdzają badania wykonywane w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji przez nasze przyzakładowe laboratorium oraz laboratoria zewnętrzne.

Produkowany przez nasze kopalnie asortyment jest zgodny z normami:

 • PN-EN 12620 +A1:2010 „Kruszywa do betonu”;
 • PN-EN 13043:2004 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”;
 • PN-EN 13242+A1:2010 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

PRODUKTY


MECH-BUD oferuje w ciągłej sprzedaży następujące produkty:

 • Piasek płukany 0/2 mm;
 • Piasek przesiany na sucho 0/2 mm;
 • Żwir płukany 2/8 mm;
 • Żwir płukany 8/16 mm;
 • Mieszanka tłucznia 0/31,5mm;
 • Mieszanka tłucznia 0/63 mm;
 • Pospółka drogowa 0/63mm;
 • Mieszanki kruszyw według indywidualnych dokumentacji Klientów

USŁUGI


MECH-BUD w celu dopasowania się do potrzeb Klienta oferuje następujące usługi:

 • Transport materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi (ciągniki siodłowe z naczepami oraz samochodami czteroosiowymi);
 • Wykonywanie usług sprzętem budowlanym (koparki, ładowarki, koparo-ładowarki) oraz sprzętem transportowym;

Każda dostawa zaopatrzona jest w dokument WZ, a na nasze wyroby są oznaczone znakiem CE oraz posiadają Deklaracje Właściwości Użytkowych.