Laboratorium


Laboratorium betonu i kruszyw MECH-BUD odpowiada za bieżącą kontrolę procesu produkcji mieszanek betonowych, mieszanek stabilizacyjnych oraz mieszanek cementowych. Kontroli podlegają również produkowane przez nas kruszywa, które są sprawdzane na etapie produkcji oraz dostawy. Laboratorium znajduje się w głównej siedzibie firmy w Pęchcinie przy ul.Przemysłowej 15.

Laboratorium pobiera próbki z mieszanki betonowej w celu przeprowadzenia dalszych badań na świeżej mieszance betonowej lub na stwardniałym betonie. Próbki są pobierane bezpośrednio na węzłach betoniarskich lub w razie potrzeby na budowie. Na pobranych próbkach ze świeżej mieszanki betonowej przeprowadzane są badania w zależności od rodzaju betonu: sprawdzenie konsystencji, temperatury, napowietrzenia, gęstości itp. Po odpowiednim czasie dojrzewania próbek wykonywane są badania sprawdzenia: wytrzymałości na ściskanie, wodoszczelności i mrozoodporności.

Laboratorium prowadzi także ciągłą kontrolę kruszyw produkowanych w naszych kopalniach. Pozwala ona na ocenę zgodności otrzymanych cech kruszywa z zadeklarowanymi.

MECH-BUD współpracuje również z laboratoriami zewnętrznymi, dzięki którym mamy możliwość pełnej kontroli wszystkich parametrów i cech naszych produktów, które są wymagane przez obowiązujące normy.